Styret

Årsmøte ble avholdt 12. mars 2017

Følgende styre ble valgt for 1år:

Leder: Roald Larsen

Nestleder: Katrine Stura

Styremedlem: Ronny Falstad

Styremedlem: Bjarte Indrevær

Styremedlem: Frode Salomonsen

Vararepresentant: Rolf Kongsvik

Vararepresentant: Sigurd Ottemo

Revisor: Ove Salamonsen

Revisor: Astrid Myran Aarvik

Regnskapsfører: Nils-Erik Stura

Valgkomite: De tre lags ledere