Styret

Årsmøte ble avholdt 12. mars 2017

Følgende styre ble valgt for 1år:

Leder: Roald Larsen
Nestleder: Katrine Stura
Styremedlem: Ronny Falstad
Styremedlem: Bjarte Indrevær
Styremedlem: Frode Salomonsen

Vararepresentant: Rolf Kongsvik
Vararepresentant: Sigurd Ottemo

Revisor: Ove Salamonsen
Revisor: Astrid Myran Aarvik

Regnskapsfører: Nils-Erik Stura

Valgkomite:
Leder i Hetlevik Idrettslag
Leder i Hetlevik Musikklag
Leder i Hetlevik Skolemusikk